pozvánka na členskou schůzi

POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI FANS z.s.

Členská schůze se bude konat 22.1.2016 v pohostinství Spartak Slavíkovice v 19°°hod 

 na programu bude seznámení členů se stavem zápisu spolku do rejstříku, konečná verze stanov, seznámení s výší příspěvků na rok 2016 a jiné