Česko zpívá koledy

zkouška se koná 2.12.2015 v tělocvičně,  v 18°°hod.